MUZEUM CYWILIZACJI

Wirtualne Muzeum Cywilizacji, a w przyszłości być może również w rzeczywistym świecie, to przestrzeń, w której snuć będziemy opowieść o zjawiskach, ludziach i miejscach przełomowych dla dziejów ludzkości. O postępie, rozwoju materialnym i duchowym, czyli tym wszystkim, co doprowadziło człowieka do współczesności.

Projekt zakłada zbudowanie potencjalnych miejsc/kamienic – instytucji kultury w wirtualnej przestrzeni, które staną się punktem wyjścia do wdrożenia jako projekty inwestycyjne.

Również liczba 21 kamienic jest umowna. Być może powstanie 25, 50 albo 100 wirtualnych kamienic. Nasza opowieść będzie prowokacyjna, na przekór utartym narracjom. Dotkniemy tematów tabu, zajmiemy się z pozoru nieistotnymi sprawami, nie będziemy prowadzić opowieści linearnie operując datami. Ale zawsze nasza opowieść będzie ciekawa, prowokująca do myślenia, często obrazoburcza.

Pragniemy operować najwyższej jakości produktem kulturalnym. W tym celu planujemy wykorzystywać filmy dokumentalne, opowieści i opowiadania z różnych gatunków literackich, a także opracowania naukowe. Planujemy wydawać różnego rodzaju publikacje, dotykające kultury masowej, jak i kultury wysokiej.

Planuję podjęcie kompleksowych działań, w wyniku których Muzeum Cywilizacji realizując wytyczoną misję, stanie się atrakcyjną programowo, multidyscyplinarną, nowoczesną, dynamiczną instytucją-hybrydą, działającą zgodnie z obowiązującymi w XXI wieku standardami. Otwarta na współpracę na poziomie międzynarodowym, budująca sieci współpracy międzynarodowej, realizująca projekty inwestycyjne, podkreślając rolę przenikania się różnych zagadnień kulturowych w kontekście rozwoju cywilizacji.

Każda z nowo powstałych instytucji-projektów będzie pełnić określone role wynikające z ich odrębności i tożsamości. Centrum życia społecznego w nowej formule, integrującego pokolenia i jednocześnie płaszczyzną otwartego dostępu do informacji, wiedzy  i kultury. Utworzona zostanie pracownia digitalizacji zbiorów,  a następnie wdrożony i sukcesywnie rozwijany proces digitalizacyjny. W efekcie powstanie projekt muzeum online, gdzie zdigitalizowane zbiory prezentowane będą w sieci tak, by zainteresować jak największą liczbę odbiorców. W tym celu dodatkowo prowadzony będzie przez pracowników merytorycznych blog.

Termin „cywilizacja” pojawił się i upowszechnił w Oświeceniu i rozumiany był jako to, co przynosi postęp, rozwój materialny  i duchowy, co pozwala człowiekowi pokonać przeciwności płynące ze strony przyrody, samego człowieka oraz ludzkich społeczności (M. A. de Condorcet). Z terminem „cywilizacja” wiązano także rozumienie bycia człowiekiem okrzesanym, wdrożonym w obyczaje (markiz V. R. de Mirabeau), w to wszystko, czego nie doświadczają ludzie prymitywni. Rozumienie to korespondowało  z wcześniejszym, renesansowym, pochodzącym od Erazma z Rotterdamu rozumieniem człowieka cywilizowanego, tj. odpowiedzialnego obywatela, posiadającego cnoty społeczne i konieczną ogładę, i miało charakter wartościujący. Dla S. Staszica cywilizacja to uspołecznienie człowieka, rodziny, narodu i innych zrzeszeń.

 

Lista proponowanych projektów kamienic, wchodzących w skład Muzeum Cywilizacji:

 

 • Kamienica Świata Miast
 • Kamienica Wieku Przyszłego
 • Kamienica Tkaniny i Mody
 • Kamienica Rzek
 • Kamienica Ornamentu, Symboli i Alegorii
 • Kamienica Fabrykantów i Filmu
 • Kamienica Muzyki
 • Kamienica 1989 roku
 • Kamienica Władzy i Wolności
 • Muzeum Buntu, Rewolty i Rewolucji
 • Światowe Centrum Jeansów
 • Muzeum Jazzu i Improwizacji
 • Kamienica Kapitału i Pracy
 • Muzeum Mieszkania i Mieszczaństwa
 • Muzeum Wolnego Czasu, Nudy i Relaksu
 • Kamienica Doskonałości
 • Kamienica z Werony (Miłości i dramatu)
 • Kamienica Babel
 • Fantasy House
 • Muzeum Szpilek i Torebek
 • Świątynia Punk Rocka i Anarchii
 • Kamienica Szyfrów, Kodów i Matematyki
 • Muzeum Ziemi Obiecanej i Utopii
 • Kamienica Piękna i Brzydoty
 • Muzeum Dzieciństwa
Tags:
Zostaw komentarz